Att byta tak är ett tämligen stort projekt oavsett om du planerar att renovera eller göra ett komplett takbyte. Arbetet kräver extrem noggrannhet och en gedigen erfarenhet för att säkerställa att allt blir korrekt utfört. Det är nämligen inte bara utsidan som räknas – insidan får absolut inte glömmas bort när det kommer till takbyte.

Läggning av undertak

En av de viktigaste momenten i takbytet är konstruktionen som ska ge grund åt det yttre taket. Undertaket måste läggas precis på rätt sätt i förhållande till den typ av yttertak du har valt. Riv gärna bort underpappen för att lättare upptäcka om träet har fuktskador. Ett tak som redan innan du lägger det nya taket har fukt invändigt kan snabbt leda till möbel och svår röta. Din takläggare kan i dessa fall ge dig förslag på åtgärder som hjälper undertaket att bibehålla sin form och inte absorbera fukt.

Gå igenom ditt hus på insidan

Innan takbytet sätter igång är det viktigt att studera ytor som är närmast belägna husets yttertak. På så sätt kan du få en tydligare bild över vilka åtgärder som behövs göras och vilken typ av material ditt nya tak bör ha. Ett takbyte är nämligen en så pass dyr investering att du knappast vill göra onödiga misstag under vägens gång. Ju längre du väntar med att åtgärda fukt (eller droppande vatten utifrån), desto dyrare blir ett senare takbyte. Ett stående tips är att låta en professionell takarbetare inspektera ditt tak både in- och utvändigt.

Isolering vid takbyte

Du kan med fördel isolera yttertaket om planen är att byta hela taket och inte bara renovera en enskild del. Isoleringen kommer göra vindsutrymmet närmast taket betydligt varmare och framför allt torrare. Problem med fukt och röta som är vanliga i kalla vindar kommer med andra ord inte lika lätt att uppstå om yttertaket isolerats. Olika material används vid den här typen av isolering och det går bra att lägga isoleringen på yttertakets in- samt utsida.